Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

Jelen Tájékoztatót a Triász-Audit Kft készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán Önt, mint felhasználót („Felhasználó”) a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adatai kezeléséről és az Önt az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a TRIÁSZ-AUDIT Kft.

Jelen Tájékoztató a weboldal („Honlap”) kapcsán végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában.

Jogszabály:

A TRIÁSZ-AUDIT a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infó tv.”) rendelkezései szerint kezeli.

Adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége:

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgyban adatkezelés a TRIÁSZ-AUDIT Kft adatkezelőnek minősül.

A TRIÁSZ-AUDIT Kft adatai az alábbiak:

Cégnév: TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft

Székhely: 1037 Budapest, Jutas u. 54.

Cégjegyzékszám: 01 09 685625

Adószám: 11966461-2-41
E-mail cím: info@triasz-audit.hu

Honlap cím: www.triasz-audit.hu

Adatvédelmi tisztviselő foglalkoztatására nem kötelezett cégünk.

A Felhasználó tájékoztatása a TRIÁSZ-AUDIT Kft tevékenységéről, szolgáltatásairól és szakmai híreiről a Honlapon keresztül. A Honlapon megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. A gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a Honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználónak nem szükséges regisztrálnia a Honlap használatához.

A TRIÁSZ-AUDIT Kft nem használ sütiket (cookie), webes azonosítókat (web beacon) és egyéb technológiákat adatgyűjtés céljára a Honlap látogatása közben.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért a TRIÁSZ-AUDIT Kft-t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.