Megfelelési tanácsadói feladatok ellátása

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti megfelelési tanácsadói feladatok ellátása, amelynek körében különösen, de nem kizárólag az alábbi tevékenységek tartoznak:

-        Jogszabály figyelés

-        A Társaság belső szabályzatainak aktualizálása, előkészítése a jogszabályi elvárásoknak megfelelően

-        Jogszabályoktól való eltérések feltárásának nyomon követése, ellenőrzése

-        Társaság szakmai standardoknak való megfelelésének nyomon követése

-        Javaslatok előkészítése a Tásaság első számú vezetője számára

-        Megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyomon követése, nyilvántartása

-        Társaság teljeskörű támogatása a jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek megfelelő működés érdekében

-        Kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja

-        Korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása

-        Tanácsadás, támogatás a Társaság első számú vezetője számára

Társaságunknál ezt a feladatot dr. Gyöngyössy István János látja el.