Pályázati források auditja

Pályázati források auditja

Segítség az európai pályázatok kifizetésének útvesztőjében

Társaságunk felkészült munkatársasai látják el ezt a feladatot.

A vállalkozásoknak ma már nincs olyan köre, akik valamilyen pályázati forráshoz ne juthatnának hozzá hazánkban.

Az ÚMFT keretében elérhető támogatások célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indítottak el uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

A pályázatok figyelésével és a pályázatírással korlátlan mennyiségű szolgáltatást vehetünk igénybe profi csapatok felsorakoztatásával. Az elmúlt időszakokban a gazdasági válságra tekintettel számos enyhítés történt a kötelezettség vállalásokkal szemben, igazi áttörés még sem érezhető.

Aki már elnyert pályázatot jól tudja, hogy a munka java itt kezdődik. Ilyenkor szembesül esetleg azzal is, hogy a pályázatíró hátradőlve magára hagyja társaságunkat, és ott állunk tanácstalanul, nem tudjuk mi a feladatunk, hogyan jutunk pénzügyi forráshoz. Legjobb esetben a finanszírozáshoz máris kapunk anyagi hátteret egy lízing cég, vagy más pénzügyi konstrukció formájában.

Nem tagadjuk, a támogatás odaítélésétől kezdve még rögös út áll előttünk, a feladatok a következők:

Tervezés, szerződéskötés:

A pályázat elnyerését követően szerződést kell kötni a közreműködő szervezettel. A szerződés alapos tanulmányozása szükséges.

Nélkülözhetetlen és jövőbeli munkánkat segíti az átgondolt, jó terv. Nagyon fontos alapelv, hogy szigorúan csak a projekt időtartama alatt felmerülő, azzal szoros összefüggésben lévő költségeket tüntethetünk fel a projekt költségvetésében. Megjegyeznénk, vannak olyan projektek, amelyek engedik az előkészítési időszak költségeinek elszámolását, de ezt mindig részletezik a támogatási szerződésben.

Gyakori hiba, hogy a megvalósítás, a kifizetések eltérő időszakban történnek, például ha könyvvizsgálót már csak az elszámolásnál keresünk, a felmerült díj számlázása eltérő időszakú lehet. Az elszámolható költségek köre igen széles spektrumú (képzés, rezsi költség, étkezési hozzájárulás, útiköltség, kiküldetés költsége, számviteli nyilvántartás költségei), a tájékozódás elengedhetetlen.

Elszámolás:

Sok esetben az elnyert támogatási összeg lehívására nagyobb energiát kell fordítani, mint a pályázat megírására. A pályázatok elszámolását, kifizetési kérelmek elkészítését az egyes programokra jellemző kifizetési útmutatók konkrétan szabályozzák, az ERFA és ESZA Elszámolható költségek Általános Útmutatók figyelembevételével.

Kifizetési kérelmet kell benyújtani, melynek összeállítása nem azonos a mindennapi pénzügyi elszámolásokkal. Specialitása miatt rengeteg id&#337t és figyelmet vesz igénybe, mely nem elvárható sem a könyvelőktől – hiszen nem mindennapi munkájuk része-, sem egy kijelölt munkavállalónktól költség-haszon aránya miatt. Ismerni kell a számlákra vonatkozó követelményeket, a kifizetések igazolásával kapcsolatos elvárások, szükséges nyilatkozatok útvesztőjét, a kitöltendő összesítők rejtelmeit.

Mivel a tervünk megvalósítása során a társaság más tevékenységet is végez, a személyjellegű kifizetéseket meg kell osztani a projektben való részvétel arányában, ennek is külön előírása van az érvényesítés során. A bérköltségek és személyi jellegű kifizetések jelentős összeget képviselhetnek az igénylésünkben.

Ebben a szakaszban a könyvvizsgáló kiemelkedő figyelmet fordít a helyes elszámolásra.

Ha nem kötelező a projekt elszámolását könyvvizsgálóval hitelesítetni, akkor gondoskodni kell a helyes elszámolás elkészítéséről. Már az összeállításhoz is érdemes szakemberhez fordulni, aki maradéktalanul erre tudja idejét és energiáját összpontosítani. Maga a pénzügyi ütemezés, az időpontok betartása itt hiúsul meg leggyakrabban, akár még az elnyert pénz kiutalása is. Gyakori probléma, hogy a kevésbé tőkeerős cégek a kifizetés elhúzódását képtelenek finanszírozni, likviditási gondjaik vannak.

Támogatás folyósítása, hiánypótoltatás:

A közreműködő szervezet gyakran hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet, a kiutalást megelőzően. Az alapos tervezés és elszámolási rendszer ezen könnyíthet. A folyósítás ütemezése igen változatos lehet, a határidők betartásával és alapos felkészüléssel koordinálható.

Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség, utómunka:

És még mindig nincs vége a papírmunkának. A folyósítást követően, a teljes összeg lehívása után évente vár ránk az a feladat, hogy jelentést küldjünk a projektben vállalt feladat megvalósításáról. Itt is érdemes figyelmesnek lenni, hiszen pont az elmúlt években könnyítettek a sikeresen pályázók feladatvállalásain, de az adatszolgáltatás elkerülhetetlen.

A projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése:

És végezetül, de nem utolsó sorban gondoskodni kell a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetéséről, a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartásáról. A beszámolók elkészítésében többletfeladatot ró ránk a projekt kezelése, mivel egész idő alatt nyomon kell követni a támogatásból megvalósult feladatot.

Végezetül a javaslat: tervezzünk előre, ne sajnáljuk az időt egy szakmai csapat összeállítására, vagy válasszunk olyan társaságot, aki végig segítségünkre lesz a projekt megvalósítása során.

Reméljük gondolataink hozzájárultak ahhoz, hogy egyre szélesebb körben vegyék igénybe a támogatásokat, annak igazi célja érvényesülhessen!