2015. október 3-án lépett hatályba a kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről szóló rendelet

A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (IX. 28.) NGM rendelete az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetője köteles elektronikusan bejelenteni az automataberendezés gyártási számát is, vagy ha az nem áll rendelkezésre az üzemeltető saját nyilvántartásában szereplő egyedileg meghatározott azonosító számát. Az igazgatási szolgáltatási díjat az állami adóhatóság honlapján közzétett számlaszámra átutalással kell megfizetni.