A 2015. JANUÁRTÓL Németországban ÉLETBE LÉPŐ MINIMÁLBÉR SZABÁLYOZÁSRÓL

2015. január 1-től bevezetik a kötelező minimálbért Németországban.

Mindestlohn-Hotline: 
www.der-mindestlohn-kommt.de


Az IRU és német tagegyesülete, a BGL december 19-én az alábbi tájékoztatást adta:

A német vámhatóság közzétette a 2015. január 1-től alkalmazandó minimálbérrel kapcsolatos információkat ITT>>

Formanyomtatványok a www.zoll.de weboldalon a jobb oldalon,  “Formulare zum Thema” cím alatt.

A közúti fuvarozás számára releváns nyomtatvány a “033037 (mobil)” jelzésű. Letölthető ITT>>

(Annak érdekében, hogy a nyomtatványt könnyebben lehessen értelmezni elkészítettük a német-magyar változatát.

Arra mindenképpen fel szeretnénk hívni Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a szöveg pusztán az értelmezéshez nyújt segítséget, a nyomtatványokat németül kell kitölteni és ebben a formában kell elfaxolni a kölni vámhatóság részére. A fordítással kiegészített nyomtatvány szövege elérhető ITT.)

Címe: A munkaadók munkavállalói alkalmazási terve a kizárólag mobil tevékenységben történő foglalkoztatás esetén.

Ezt a „Németország területét érintő szállításról szóló munkáltatói bejelentést” faxon kell kitöltve elküldeni a következő címre:

Bundesfinanzdirektion West, Cologne
Fax number +49 (0) 221 964 870

Az IRU és a BGL fenti tájékoztatását kiegészítve: a nyomtatvány a Minimálbér bejelentési rendelet  2.§ (3) bekezdésében előírtaknak való megfelelésre szolgál:

„a munkáltató köteles a foglalkoztatási tervben jelenteni a … szolgáltatás kezdetét és előrelátható időtartamát, az előreláthatólag foglalkoztatott munkavállalókat azok születési dátumával együtt, valamint a címet, ahol a dokumentumokat őrzik. A foglalkoztatási terv a megrendelés megbízhatóságától függően max. hat hónapot ölelhet fel. Amennyiben a dokumentumok őrzése külföldön történik, ebben az esetben a foglalkoztatási tervhez csatolni kell egy garanciát, hogy a vámigazgatási hatóságok felszólítására a dokumentumokat ellenőrzés céljából német nyelven, belföldön rendelkezésre bocsátják. „

 


(A 2014. DECEMBER 19. ELŐTTI INFORMÁCIÓKAT LEJJEBB OLVASHATJÁK)

Az IRU és az MKFE értesülései szerint az óránkénti bruttó 8,50 EUR minimálbért előíró német szabályozás kiterjed minden, Németország területén végzett tevékenységre, függetlenül attól, hogy német vagy külföldi-e a munkáltató. A szabályozás nemcsak a kabotázsra vonatkozik, hanem a nemzetközi fuvarozásra, így a tranzitra is.

Az IRU angol nyelvű december 15-i tájékoztatását itt » olvashatják.

Jelenleg a 2014. augusztus 15-én kihirdetett Minimálbér törvény (magyarul és németül) és két, 2014. december 4-én kihirdetett végrehajtási rendelete áll rendelkezésre: a törvény 16.§ (5) bekezdésének megfelelően született meg a Minimálbér bejelentési rendelet (magyarul és németül),
és a törvény 17.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a Minimálbér feljegyzésére vonatkozó rendelet (magyarul és németül).
Mindkét rendelet a törvénnyel együtt olvasandó, és a fuvarozók vonatkozásában attól való eltéréseket tartalmaz!

(A gyors tájékozódást megkönnyítendő a magyar szövegekben pirossal kiemeltük az általunk legfontosabbnak ítélt részeket, ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag ezek lennének figyelembe veendők.)

A német jogi szakértők szerint is a minimálbér törvény alkalmazása sok kérdést vet fel a közúti áruforgalom területén. Ez vonatkozik a gyakorlati lebonyolításra (pl. bejelentési kötelezettség és ellenőrzési lehetőségek külföldi vállalkozók alkalmazása esetén) és a jogi alkalmazásra (mint a megbízói felelősség hatótávolsága).

A juris elnevezésű német jogi portál törvényértelmezése magyarul » és németül » olvasható.

A Minimálbér bejelentési rendelet 1.§-ban említett „a vámigazgatás által erre a célra rendszeresített nyomtatványt” és további információkat a németek az IRU információi szerint december 19-re ígérnek.

2014. december 12-én Németország Szövetségi Szociális és Munkaügyi Minisztériuma brüsszeli képviseletükön keresztül az alábbi hivatalos tájékoztatást adta (eredeti szöveg 
angolul » ):

„A minimálbért mindegyik Németország területén dolgozó munkavállaló esetében alkalmazni kell. Függetlenül attól, hogy a munkáltató székhelye Németországban vagy más országban van, arra az időszakra, amíg Németországban dolgozik meg kell kapnia a német minimálbért. A közlekedési ágazatban alkalmazott munkavállalókat Németországban alkalmazottnak kell tekinteni mindaddig, amíg az ország területén dolgoznak. Mindezek értelmében az előírások a kabotázs és tranzit tevékenységet folytatók esetében is alkalmazandóak. Minden egyes Németország területén eltöltött munkaóra után a törvény által előírt minimálbért kell fizetni a munkavállalónak.

A minimálbér egy minimális díjazás a Munkavállalók Kiküldetéséről szóló német törvény értelmében (Arbeitnehmer-Entsendegesetz). A minimális díjazás kifejezést az Európai Bíróság és Német Munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlata határozta meg. A kifejezés a Munkavállalók Kiküldetéséről szóló európai uniós irányelvhez köthető, amely értelmében egyaránt minimális díjazást kell alkalmazni hazai és külföldi munkavállalók esetében megkülönböztetés nélkül. A német Munkavállalók Kiküldetéséről szóló német törvény ezt az elvet ülteti át a német jogrendbe.

A Munkavállalók Kiküldetéséről szóló törvény értelmében a vámhatóságok feladata a törvényben előírt minimális munkakörülmények ellenőrzése, amelynek 2015. január 1-től részét képezi a minimálbér. A hatóság már korábban a weboldalán megjelentetett angol nyelvű általános tájékoztató anyagokat azzal kapcsolatban, hogy a juttatás mely eleme tekinthető a minimálbér részének a Munkavállalók Kiküldetéséről szóló törvény értelmében. A weboldalt hamarosan frissítik, a minimális díjazás vonatkozásában a Minimálbér Törvényben (magyarul és németül) foglaltaknak megfelelően.

Általános szabályként a minimálbér  kivétel nélkül minden munkavállalóra vonatkozik. A törvény 22.§-a előírja, hogy bizonyos diákmunkát végző fiatalok, 18 év alatti munkavállalók, akik nem rendelkeznek szakmai tapasztalattal (“abgeschlossene Berufsausbildung”), gyakornokok, és bizonyos feltételek mellett a tartós munkanélküliség utáni munkavállalók kivételt képeznek. Jelenleg nincs tervbe véve a Minimálbér Törvény alkalmazása hatályának  módosítása.

A Minimálbér Törvény 16.§-a értelmében kötelező bejelenteni bizonyos szektor munkavállalóit amennyiben, Németországban dolgoznak. Ezek közé tartozik a közlekedési ágazat. A német Pénzügyminisztérium elfogadta a Minimálbér bejelentési rendeletet (magyarul és németül), amely bizonyos munkavállalói csoportok esetében módosítja az említett bejelentési kötelezettséget. Ez magába foglalja azokat az utazó munkavállalókat, akiknek a munkája nem köthető egyetlen foglalkoztatási helyszínhez, különösen azokat, akik a közlekedési ágazatban dolgoznak.

Azon kötelezettség értelmében, amely megköveteli a munkavállaló napi munkája kezdetének, végének és várható időtartamának nyilvántartását, bizonyos munkakörökben, – ide értve a közlekedési ágazatot, – a Pénzügyminisztérium elfogadott egy rendeletet, mely leegyszerűsíti és módosítja a nyilvántartási folyamatot az utazó munkavállalók bizonyos csoportjai számára. Ez a Minimálbér feljegyzésére vonatkozó rendelet (magyarul és németül) számos esetben alkalmazandó lesz a közlekedési ágazat utazó munkavállalóira is.”

Számos információs központ jött létre annak érdekében, hogy válaszoljanak a kérdésekre a témában, melyeket feltehetnek a  Szövetségi Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak az alábbi elérhetőségen:www.bmas.de vagy közvetlenül a német vámhatóságnak a www.zoll.de oldalon.