A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetése (IFRS)

A kormány 2015. június 12-én megszületett határozatában jóváhagyta a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) egyedi beszámolási célokra történő magyarországi bevezetésének ütemezését.

A vállalatok versenyképességének fenntartásához jelentősen hozzájárul, ha beszámolójukat nemzetközi standardok szerint készítik el, hiszen emiatt vonzóbbak lehetnek a külföldi befektetők számára, akik a befektetetési döntéseikhez nemzetközileg is összehasonlítható és transzparens adatokat igényelnek, hatékonyabban kiküszöbölve a befektetésben rejlő potenciális üzleti kockázatokat.

Az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő magyarországi bevezetésének ütemezése a következő:

 

2016. január 1-ig (választható):

A Magyar Nemzeti Bank által felügyelt intézmények kivételével azon vállalkozások számára, amelyek:

  • értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának szabályozott piacain forgalmazzák.
  • anyavállalati döntés alapján azon vállalkozások számára, amelyek legfelsőbb anyavállalata a konszolidált beszámolóját az IFRS-ek alapján készíti el.

 

2017. január 1-ig (kötelező):

  • Azon vállalkozások számára, amelyek értékpapírjait az EGT bármely tagállamának szabályozott piacain forgalmazzák.
  • A hitelintézetekkel és a hitelintézetekkel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozások számára, a szövetkezeti hitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt vevő egyéb hitelintézetek, valamint egyes kisebb méretű hitelintézetek kivételével.

 

2017. január 1. (választható):

  • A biztosítók számára, a szolvencia II. szabályozás alá nem tartozó biztosító egyesületek kivételével.
  • Az MNB felügyelete alá tartozó, az előzőekben nem említett pénzintézetek számára, a pénztárak kivételével.
  • Az előzőekben nem említett, könyvvizsgálati kötelezettség alá eső társaságok számára.

 

2018. január 1. (kötelező):

A szövetkezeti hitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt vevő egyéb hitelintézetek, valamint egyes kisebb méretű hitelintézetek számára.