A szabadság kiadása az esedékesség évében

Az Mt. 123. § rendelkezése szerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

  1. A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31.-éig adhatja ki.
  2. A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az esedékesség évében kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül kell kiadni.
  3. Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.
  4. A felek megállapodása alapján – a rendes szabadság egyharmada (2014. január 1.-jétől kezdődő évben az életkor szerinti pótszabadság) az esedékesség évét követő év végéig adható ki.
  5. Kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31.-éig lehet kiadni.