Ausztriában is kötelező a helyi minimálbért megadni a sofőröknek

Január elsejétől az összes, Ausztriába belépő, ott árut vagy utast felvevő és letevő jármű sofőrjét előre be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak. A sofőrnek meg kell fizetni az osztrák minimálbért. A mulasztás ára több tízezer eurós büntetés lehet.

Németország, Franciaország, Olaszország után Ausztria is belépett azon országok közé, ahol a helyi minimálbér kifizetésére kényszerítik a külföldi fuvarozó vállalkozásokat. Január elsejétől az Ausztriába belépő gépkocsivezetőknek kategóriától függően 1500 euró körüli munkabért kell igazolniuk.

Szociális dömping elleni intézkedésként vezeti be Ausztria is immár negyedik európai országként, hogy az állam területére belépő és ott munkát végző gépkocsivezetők számára ugyanazokat a juttatásokat kell biztosítani, mint amit az osztrák munkavállalók is megkapnak. Az Ausztria irányába autót indító vállalkozások legnagyobb terhe az osztrák bér megfizetése mellett a dolgozók kötelező bejelentése, melynek elmulasztásáért több tízezer eurós bírságot is kaphatnak.  A bejelentés kabotázsra is kötelező, egyedül az osztrák állomás nélküli tranzit mentesül az előírás alól.

Alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozókra nem vonatkoznak ezek az előírások, saját magukat nem kell bejelenteniük. Viszont fontos, hogy az előírások minden munkavállalóra vonatkoznak, nem tesznek különbséget a járművezetők között autóméret szerint. Tehát a 3,5 tonna alatti teherautóval dolgozóknak éppen úgy meg kell fizetni az osztrák minimálbért, mint a nagyobb teherautókat vezetőknek!

Az intézkedés arra a vállalkozásra vonatkozik, melynek járműve árut rak le vagy árut vesz fel, illetve személyszállításban utast vesz fel és tesz le Ausztria területén. A gépkocsivezetőt még az előtt be kell jelenteni, hogy a jármű belépne az ország területére. A bejelentést napra pontosan kell megtenni. Hosszabb időszakot általánosságban nem lehet megadni. Csak a ténylegesen Ausztriában töltött időt kell bejelenteni, ugyanis a bejelentésben szereplő napokra ellenőrizhetik a helyi bér megadását.

A bejelentést interneten kell megtenni:

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver2/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=hu

Minden kiküldetést be kell jelenteni és regisztrálni kell az adatokban történt utólagos változásokat is, például azt, ha az előzetes tervekhez képest mégsem valósul meg, vagy későbbre csúszik az ausztriai kiküldetés.

A bejelentésről szóló összes dokumentumot a járműben kell tartani, méghozzá német nyelven. Ha egy ellenőrzés során nem találják meg az autóban a szükséges papírokat, akkor közigazgatási eljárás indul a fuvarozó vállalkozás ellen.

Az autóban a következő papíroknak kell ott lenniük:

 • maga a bejelentés, a ZKO3 jelű nyomtatvány
 • a társadalombiztosítási bejelentkezés dokumentumai – értve ez alatt az E101-es európai egészségbiztosítási kártyát, ha a sofőrnek nincs Ausztriában bejelentett biztosítása, vagy
 • az illetékes (itt: a magyar) társadalombiztosítás igazolása (német fordításban) arról, hogy az érintett munkavállóra nem az osztrák, hanem másik ország (itt: Magyarország) társadalombiztosítása vonatkozik.

  Ugyancsak a sofőrnél kell tartani a bérezésre vonatkozó dokumentumokat is. Ezek közül a munkaszerződésnek német vagy angol nyelven, minden más papírnak német nyelven kell rendelkezésre állnia. Az elvárt iratok:

 • munkaszerződés
 • bérjegyzék
 • kifizetési igazolások vagy banki utalások dokumentumai
 • bérbesorolásra vonatkozó dokumentumok abból a célból, hogy a kiküldött munkavállaló osztrák jogszabályok szerinti díjazását a foglalkoztatás időtartama alatt ellenőrizni lehessen.

  A bejelentés elmulasztásáért kapható bírságok rendkívül szigorúak. A munkavállalót, aki bejelentés nélkül lép osztrák területre, 10 ezer euróra büntethetik. A munkáltató, ha elmulasztja a dolgozó bejelentését, első alkalommal 20 ezer, ismétlődő esetben akár 50 ezer eurós bírságot kaphat munkavállalónként.