Az egy éven túli mulasztás adószám-felfüggesztéssel jár

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2172 esetben függesztett fel adószámot a Nyugat-dunántúli régióban, mivel a vállalkozások adóbevallási, illetve adófizetési kötelezettségüknek az eredeti határidőtől, illetve esedékességtől számított 365 napon belül nem tettek eleget. Ha a felfüggesztést követő 180 napon belül sem történik teljesítés, akkor az adószámot törli a NAV.

Az adózóknak eleget kell tenni adóbevallási és adófizetési kötelezettségeiknek, hiszen ezek elmulasztása esetén nemcsak mulasztási bírsággal és késedelmi pótlékkal kell számolniuk, hanem adószámuk felfüggesztésével is. Ugyanis ha a vállalkozó 365 napon belül nem teljesíti kötelezettségeit, az adóhivatalnak mérlegelés nélkül fel kell függeszteni az adózó adószámát.

Az adószám-felfüggesztést megelőzi egy felszólítás, amely után ha a mulasztók annak ellenére sem tesznek eleget elmaradt kötelezettségeiknek, az adószámukat felfüggeszti az adóhivatal,így a vállalkozó sem a felfüggesztés alatt, sem pedig azt követően a felfüggesztés időtartamára nem érvényesíthet adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést. A felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követően az adózó az általános forgalmi adó levonási jogát sem gyakorolhatja.

A határozat jogerőre emelkedésétől a vállalkozásnak 180 napja van arra, hogy pótolja mulasztását. Ha ezen idő is eredménytelenül telik el, akkor a NAV mérlegelés nélkül törli az adózó adószámát. Amennyiben a vállalkozás közösségi adószámmal rendelkezik, akkor a felfüggesztés, illetve törlés azt is érinti. Azonban ha adózó az adószám törlésről szóló határozat kiadásától annak jogerőre emelkedéséig eleget tesz kötelezettségének, akkor az adóhivatal a felfüggesztést határozattal megszünteti, az adószám törlésről kiadott határozatot pedig visszavonja.

A NAV az adószám felfüggesztéséről és törléséről is értesíti a cégbíróságot, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet, amelyek további eljárása a vállalkozás megszüntetését is eredményezheti.