Az szja 1%-os felajánlásra jogosult civil kedvezményezettekről és technikai számokról

Az adó 1%-át nonprofit szervezetek részére, a további 1%-ot pedig az egyházak vagy az adott évben az Országgyűlés által meghatározott legfeljebb két kiemelt közhasznú cél javára lehet felajánlani.
A nonprofit szervezetek közül az 1%-os felajánlás kedvezményezettje lehet:
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel,
• alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá
• közhasznú alapítvány, egyesület és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel – vagy ez idő letelte előtt, amennyiben jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel -, közhasznú szervezetként
• jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül – Civil törvényben meghatározott – közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;

Kedvezményezett lehet továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), egyes országos közgyűjtemények és a pontosan meghatározott egyéb kulturális intézmények, könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek, felsőoktatási intézmények.

Az 1%-ra való jogosultsághoz további feltétel a nonprofit szervezettel szemben:
• belföldi székhelyű legyen
• magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működjön
• folyamatosan közhasznú tevékenységet folytasson
• közvetlen politikai tevékenységet ne végezzen
• szervezete legyen a pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne nyújtson.
• A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról is, hogy esedékes köztartozása nincsen, vagy ha van, akkor az őt megillető összegből hozzájárul köztartozásainak kiegyenlítéséhez, pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét. Meg kell felelni a további szigorú törvényi előírásoknak is és nyilatkozni a jogszabály által részletesen előírt további kérdésekben is.

Az egyházak javára, illetve a kiemelt közhasznú célokra felajánlható adónak kedvezményezettje lehet bármely a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség, vagy pedig a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyűlés által kiemelt előirányzatként meghatározott cél.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (8) bekezdése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékoztatást a 2019. rendelkező évre regisztrált civil kedvezményezettek adószámáról, nevéről, székhelyéről, a regisztráció állapotáról.

Itt tájékozódhat a civil szervezetekről:
www.birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke

Itt tájékozódhat a 2019. rendelkező évre előzetesen regisztrált, szja 1%-os felajánlásra jogosult civil kedvezményezettekről.
www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2019

Itt tájékozódhat a 2019. rendelkező évi technikai számokról:
www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv

forrás: www.nav.gov.hu