Civil szervezetek fontos teendői

A 15KOZ jelű nyomtatványt, amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek átutalt összeg (továbbiakban: szja 1 %-os összeg) felhasználásáról szóló közlemény, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználását szabályozó 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján a 4. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozóan kell kitöltenie.

A közleményt a 2016. december 31-i állapotoknak megfelelően a kedvezményezettnek legkésőbb 2017. május 31-éig kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.

 

A hónap végéig kell elszámolniuk az egyszázalékos felajánlásokban részesült civilszervezeteknek. Csak azok a szervezetek kaphatnak jövőre szja 1 százalékos felajánlást, amelyek eljuttatják a NAV-hoz a KOZ közleményt május 31-éig.

A 15KOZ közlemény és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról letölthető.

Ha a civilszervezet jogutód nélkül megszűnik, soron kívül kell elszámolnia a felhasználásról. Ha a 15KOZ bizonylatban tartalékolt összeget is feltüntetett a szervezet, vagy 2015. január 1-je után kiutalásban részesült, akkor a 16MKOZ bizonylatot is be kell nyújtania.

Előfordulhat, hogy a szervezet nem szűnik meg, azonban a kiutalt összegre nem tart igényt, akkor ezt az összeget is a 16MKOZ bizonylaton kell feltüntetni, és a benyújtással egy időben visszafizetni.

Ha a szervezet a határidőig nem nyújtja be a közleményt, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közöl, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és azokat nem javítja, a NAV kizárja a következő évi kedvezményezettek közül.