Civil szervezetekre vonatkozó kötelezettségek

A civil szervezet éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban legyenek. (350/2011. (XII.30.) kormányrendelet) A költségvetési tervet el kell fogadtatni a beszámoló elfogadására jogosult szervvel!

 

A kapott támogatásokról olyan elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni, mely alapján támogatásonként megállapítható és ellenőrizhető a felhasználás [Civil tv. 20.§ (4)]

 

A kapott adományt és annak felhasználását, elkülönítetten kell kimutatni, amennyiben kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás (Szja, Tao, Áfa) került kiállításra vele kapcsolatban [Sz. Korm.rend. 9.§ (10)]

 

Fontos, 2017. január 1-től ÚJ számviteli kormányrendelet vonatkozik a civil szervezetekre.( 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól)

A 479/2016. kormányrendelet 14. § (1) szerint, oly módon kell a nyilvántartási rendszert kialakítani (részletezni) − függetlenül a könyvvezetés módjától −, hogy abból a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályokban meghatározott adatokkal, a továbbutalási céllal kapott támogatásokkal, valamint az európai uniós forrásokból származó összegekkel kapcsolatos információk is rendelkezésre álljanak.