Diákétkeztetés számlázásáról

2014. július 1-től hatályba lépett a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet.

E rendelet hatálya – a nyugta tekintetében – a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára, a számítógéppel előállított nyugtára, valamint (a jogszabály kifejezett rendelkezése esetén) a pénztárgéppel kibocsátott nyugtára terjed ki.

Ezen rendelet lehetővé teszi a a számítógéppel előállított nyugták kiállítását is 2014. július 1. napjától, de kizárólag abban az esetben, ha a 16.§-ban írt feltételek teljesülnek. A 16. § (1)-(3) bekezdései pedig követelményként írják elő az alábbiakat:

 (1) A számítógéppel előállított nyugtával szemben követelmény, hogy a program a sorszámozást kihagyás és ismétlés nélkül biztosítsa.

(2) Az (1) bekezdés szerinti program értékesítésekor az értékesítő köteles a vevő részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani ezen program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. A program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

Az iskolákban, a közétkeztetésnél lehetőség van arra, hogy számítógéppel kiállított nyugták használjanak, ha a program írójától megfelelő nyilatkozattal rendelkeznek. Így nem kell a diákoknak számlát kiállítani az étkezési díjakról, elégséges a számítógépes nyugta.