Fontos határidő, aki az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata), valamint a kisvállalati adó (kiva) alanyainak és ezen adónemek hatálya alá szándékoznak belépni, illetve döntenek a kilépésről

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá 2016. január 1-jétől bejelentkezni kívánó adózók2015. december 21-ig jelezhetik szándékukat az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával. A bejelentkezés napján a törvényben meghatározott feltételeket teljesíteni kell. Az eva bejelentkezési határidő jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Szintén december 21. a határideje az evából valókijelentkezésnek.

Evából való kilépés esetén az áfa alanyiságról is nyilatkozni szükséges.

A kisvállalati adó (kiva) alanya az adóév december 1-jétől december 21-ig (mivel 2015.december 20. vasárnap, a határidő az azt követő első munkanap, azaz 2015.december 21.) jelentheti be elektronikusan a NAV-hoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, hogy adókötelezettségeit 2016-ra nem a kisvállalati adó szabályai szerint teljesíti. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A kiva hatálya alá az adózók évközben is beléphetnek, a kiva adóalanyiság a választásnak a NAV-hoz történő bejelentését követő hónap elsejével jön létre.

A kata szerint adózók szempontjából a december nem különbözik a többi hónaptól, mivel egész évben választható, illetve elhagyható adózási módról van szó. A kivához hasonlóan évközben is választhatják az adózók a katát is, akik a feltételek megléte esetén a választás bejelentését követő hónap elsejével kerülnek a kata hatálya alá. A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését a NAV-hoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti.