Fontos határidő cégeknek, civil szervezeteknek 2016. március 15.

A kft.-k, rt.-k, valamint az alapítványok, egyesületek és más civil szervezetek 2016. március 15. után már csak az új Ptk. szerint működhetnek.

A gazdasági társaságokat érintő legfontosabb változás, hogy ezen időpontig fel kell emelni a kft.-k törzstőkéjét a 3 millió forintos törvényi minimumra.

A civil szervezeteknek pedig teljes körűen meg kell feleltetniük alapszabályukat, alapító okiratukat az új előírásoknak. Közülük azoknak a szervezeteknek, akik még a 2012. január óta hatályos rendelkezéseket sem vezették át, most szinte teljes körűen újra kell alkotniuk létesítő okirataikat.

A civil szervezetek létesítő okiratainak módosításához az Országos Bírósági Hivatal azzal is segítséget nyújt, hogy a www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok címen elérhető okirat-sablonokat tett közzé.

A változásbejegyzési eljárásokkal kapcsolatban részletes tájékoztatás pedig a bíróságok központi honlapján a www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok-anyk-urlapjai-tajekoztato menüpont alatt olvasható.