Kötelező adattartalom a bejelenteni kívánt biztosítottak szakképzettség adata

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint más, kapcsolódó tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény az Art. munkáltató vagy kifizető által teljesítendő biztosítotti bejelentésekre vonatkozó rendelkezéseit is módosította. A 2015. június 4. napján kihirdetett jogszabály előírása szerint 2016. évtől a biztosított végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma adatokkal bővül a munkáltató, kifizető által bejelentendő adatok köre.

 

A NAV 16T1041 bejelentő lap 13.01 pótlapjának 11-14 rovataiban kötelező megadni a biztosított magánszemély:

 

- végzettségét,

- képzettségét, szakképesítését,

- az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét, és az okirat számát.

 

Ezen adatok kitöltése 2016. évben kezdődő új biztosítási jogviszony – bármely biztosítási jogviszony kóddal történő – bejelentése esetén kötelező.

Meglévő biztosítottak esetében (2016. január 1.-e előtt kezdődő biztosítási jogviszonyok) a szakképzettséget érintő adatok körét visszamenőleg, illetőleg a megszűnést követő kijelentés során nem kell a foglalkoztatónak közölnie!

A szakképzettséggel összefüggő adatokat megadásukat követően a NAV ellenőrzi, majd elektronikusan az állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása részére továbbítja. /Art. 16. § (5a) bek./

Ha a biztosított végzettséggel, képzettséggel, szakképesítéssel nem rendelkezik, akkor ezt a bejelentő lap 13.01. pótlapjának 11. rovat első sorában („A biztosított magánszemély végzettsége, képzettsége, szakképesítése”) – e tényre való utalás szabad szöveges begépelésével pl. „szakképzettséggel nem rendelkezik” – jelezni kell. Ez esetben az igazoló okiratot kibocsátó intézményt és az okirat számát értelemszerűen nem kell megadni, így a rovat teljes körű kitöltésére felhívó üzenet figyelmen kívül hagyható.