Közeledik a beszámolók leadásának határideje! Határidő – 2016. május 31- szigorú szankciók!

Aki a határidőt nem tartja be, vagy nem megfelelően tesz eleget a közzétételi kötelezettségnek igen szigorú szankciókra számíthat.

Abban az esetben, ha a beszámoló lényeges információkat nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, az adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját ellenőrzése alapján azt állapítja meg, hogy a megadott határidőig az elektronikus űrlap nem érkezett meg, akkor az adóhatóság a következő intézkedéseket teszi:

1. lépés:15 napon belül felhívja a céget a kötelezettség teljesítésére 30 napos határidővel, és 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtja

2. lépés: A fenti határidő eredménytelen elteltét követően újabb 60 napos határidő kitűzésével és 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabásával ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.

3. lépés: Ha az ismételt felhívás ellenére a társaság nem tesz eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, az állami adóhatóság további figyelmeztetés nélkül hivatalból törli az adózó adószámát (megszűnt az adószám törlését megelőző felfüggesztési eljárás). Erről értesíti a cégbíróságot, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.