Külföldi illetőség igazolása

A kifizetők számára gyakran okoz kellemetlen feladatot, hogy külföldi személynek juttatott jövedelem esetén rendelkezni kell a külföldi illetősége szerinti adóhatóság illetőség igazolásával.

A külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályairól az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) rendelkezik. Főszabály szerint a külföldi illetőségű magánszemély adóköteles bevétele alapján a kifizetőnek a kifizetett összegből az adót meg kell állapítania, le kell vonnia, a 08-as nyomtatványon be kell vallania, és a kifizetést követő hónap 12-éig meg kell fizetnie.

Ugyanakkor a törvény biztosítja, hogy már a kifizetéskor érvényesüljenek a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekben foglaltak. Ehhez elsőként a magánszemély adóügyi illetőségét kell tisztázni. Ha a magánszemélynek olyan államban van az illetősége, amellyel Magyarországnak van kettős adóztatást kizáró egyezménye, az egyezményben foglaltak szerint kell az adókötelezettséget meghatározni.

Ha a kifizetés időpontjáig a külföldi magánszemély, vagy a képviseletében eljáró személy a magánszemély illetőségének igazolásához szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat csatolja, a kifizetőnek az illetőség államával kötött egyezmény szerinti adót kell levonnia, illetve nem kell adót levonnia, ha az egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható Magyarországon.

Ha a magánszemély illetőségi államával nincs Magyarországnak kettős adóztatást kizáró egyezménye, az adóztatást a magyar szabályok szerint kell teljesíteni.

A kifizető a téves mértékkel levont, a levonni elmulasztott vagy be nem vallott adóért korlátlanul felel. A nyilatkozatot és az illetőségigazolást a kifizetőnek az elévülési időn belül meg kell őriznie. Az adóalany kérelmére indult eljárásban az adóhatóság kiadja az illetőségigazolást. Az illetőségigazolás lényege, hogy igazolja a magánszemély, vagy a társasági adó alanyának belföldi illetőségét, ami alapvető fontosságú adózási kérdés. Az illetőségigazolás bemutatását a hazai és a nemzetközi gazdasági élet szereplői a helyes adózási mód megválasztása érdekében kérik az üzleti partnereiktől. Jellemzően a kettős adózásról szóló egyezmények alapján a belföldi illetőség igazolását a külföldi felhasználók részére kérik az adózók. Csak a NAV rendelkezik azokkal az egyébként adótitok tárgyát képező adatokkal, melyek alapján az igazolás kiállítható.