MEGVÁLTOZIK A VÁMKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN MÁJUS 1-JÉVEL

Május 1-jével megváltozik a vámkezelés az Európai Unióban, aminek célja az elavult szabályok frissítése mellett az európai gazdálkodók versenyképességének növelése, valamint az adminisztrációs folyamatok digitalizálása.

Az új uniós vámszabályozás célja, hogy Európa-szerte összehangolja a tagállamok vámhatóságainak fellépését. A vámkódex feladata, hogy növelje a gazdálkodók versenyképességét, kihasználva a digitális technológiában rejlő lehetőségeket

Az új jogszabályban változnak az alapvető eljárások, meghatározások, ügyintézési szabályok és számos általános rendelkezés is. A változások közül a cégeket leginkább  

  • a vámeljárások és vámjogi egyszerűsítések rendszerének átalakulása,
  • a vám alapját képező vámértékre és vámbiztosítékra vonatkozó szabályok szigorodása,
  • az új kritériumokkal bővülő engedélyezett gazdálkodói (AEO) státusz felértékelődő szerepe,
  • valamint az olyan alapvető fogalmak, mint az „exportőr” megváltozása érinti majd.

Az érintett vállalatoknak újra kell gondolniuk szerződéseiket is, mert az új jogszabályi követelmények tükrében változnak a felek közötti jogok és alapvető kötelezettségek.

A meghatározott átmeneti időszakban a cégek folytathatják ugyan tevékenységüket jelenlegi engedélyeikkel, de már az új jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe kell venniük, a május 1. után elindított vámfolyamatokra pedig teljes mértékben az új szabályokat kell alkalmazni.

Ha az érintett cégek nem felelnek meg az új vámjogszabályoknak, a vámhatóság nem fogja elvégezni a kért vámkezelést, ezért az adott cég nem tudja felhasználni az árukat tevékenységének ellátásához. Ha pedig a vámhatóság szabálytalanságot állapít meg, jelentős összegű bírságot is kiszabhat.