Mi a KÜJ szám?

A KÜJ szám egyedi azonosítót jelent környezetvédelmi szempontból, azaz ezzel egy ügyfél azonosítja önmagát. A KÜJ szám mellett fontos környezetvédelmi azonosító a KTJ szám is!

A KÜJ szám igénylése

A KÜJ szám igénylése a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról jogszabály szerint történik. Ezt a rendeletet hívjuk rövidítve KAR rendeletnek.

A KÜJ szám kérésével az azt igénylő bejelentkezik a KAR rendszerbe, azaz a környezetvédelmi alapnyilvántartás rendszerébe. A KAR rendszerbe történő bejelentkezés KAR adatszolgáltatás beküldésével lehetséges.

KÜJ szám minden olyan szervezet számára szükséges, akinek bármilyen vonatkozású környezetvédelmi kötelezettsége van.

A KÜJ szám használatán kívül a kötelezetteknek KTJ számmal is rendelkezniük kell.

A KÜJ szám a legtöbb esetben a KAR rendszerbe történő első adatküldéssel egy időben igényelhető; azaz nem kell megvárni, amíg megérkezik a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség visszaigazolása a KÜJ szám kiadásáról, hanem egyszerre benyújtható a két dokumentum.

A KÜJ számot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adja ki, azaz a kérvény megfelelő mezőjét üresen hagyva, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség küldi meg az igénylő részére a KÜJ számot.

A KÜJ szám definíciója

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): országos érvényű, egyedi azonosító jel, amely a környezetvédelmi igazgatási tevékenység kapcsán érintett természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – amelyek különböző módon, ügyfélként, eljáró hatóságként, adatszolgáltatóként vagy egyéb minőségben kerülhetnek kapcsolatba a környezetvédelmi igazgatási szervekkel – azonosítására szolgál.

 KAR adatszolgáltatás definíciója

KAR adatszolgáltatás: A KAR rendeletben előírt kötelezettség, amelynek célja az alapadatoknak a környezeti alapnyilvántartás részére történő bejelentése egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozása, vagy az alapadatok módosításának bejelentése