Növekedési adóhitel kedvezmény a társasági adó rendszerében 2015

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 2015. június 25-étől hatályos – az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel beiktatott – 26/A. §-a értelmében új fogalom: a növekedési adóhitel [NAHI], s ahhoz kapcsolódóan új lehetőség: a növekedési adóhitelre jutó adó halasztott módon történő megfizetése [NAHI-kedvezmény] került bevezetésre, amellyel a feltételeknek megfelelő adózó, választása szerint élhet, első alkalommal a 2015. adóévi adókötelezettségének a megállapítása során1. A konstrukció lényege, hogy a fejlődést mutató vállalkozásoknak az adóévi adó egy részét csak később, az adóévet követő két adóévben kell megfizetniük, amelyet – mintegy kamatmentes kölcsönt – a további növekedésükre fordíthatnak; innen a növekedési adóhitel elnevezés.

Itt tájékozódhat:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/Uj_kedvezmeny_a_tarsa20151212