Reklámadóval kapcsolatos tudnivalók

Az új adónem a reklámok közzétételéből származó bevételeket, valamint a saját célú reklámköltségeket is adóztatja. Saját célú reklám tárgya lehet minden , a cég saját terméke, áruja, szolgáltatása, tevékenysége, neve, vagy egyéb megjelenése. Elsődleges adókötelezettként a médiaszolgáltatók és a saját célú reklámot folytatók merülnek fel, ám a reklámtartalmat megrendelő adóalanyok is kötelezetté válhatnak. A törvény 2014. augusztus 15-én lépett hatályba. A reklámbevételek és az önreklámhoz kapcsolódó költségek együttesen alkotják (Ratv 5§(1)) az adóalapot. Ezek szerinti nettó árbevételek és költségek összegének együttes figyelembevétele szükséges az 500 millió forint adómentes adóalaphatár megállapításához. Bevallani és befizetni csak azoknak kell a reklámadót, akik elérik az előbbi értékhatárt. A Ratv 3§(1) szerinti elsődlegesen kötelezett adóalany amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy bevallja és befizeti az adót, vagy arra egyébként nem kötelezet az adókötelezettsége havi 2,5 millió forintos költés felett átszáll a megrendelőre. Ez esetben az adó mértéke 20%, melyet havonta kell megállapítani. Továbbá bármilyen reklám közzétételével kapcsolatban felmerült költség nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, azaz a társasági adóban elismert költségnek. Ezt a szabályt a 2,5 milliós havi korláttól függetlenül is alkalmazni kell.  A nyilatkozatot tehát minden esetben be kell szerezni. Nyilatkozatot lehet tenni a számlán záradékoltatás formájában, külön nyilatkozattal vagy épp a felek közötti írásos szerződésbe foglaltan.