TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS 2018. január 1-től

Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása.

A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: Áfa) nélküli ellenértéke.

A hozzájárulás mértéke 4%.

A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani

A hozzájárulás fizetésére kötelezett a bevallási kötelezettségét

  • a rá irányadó Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig,
  • azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz teljesíti. Bevallás – 18TFEJH – nyomtatványon.

A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.

A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A hozzájárulásból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, amelynek megfelelő összeget a külön jogszabályban meghatározott turizmus fejlesztési feladatokra kell fordítani a központi költségvetés turisztikai célelőirányzata útján.