Támogatások elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza az Új Egységes Működési Kézikönyv

Az Egységes Működési Kézikönyv (EMK) (Korábbiakban a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 26/2012. (X. 24.) NFM utasítás) 2013. december 31-i hatállyal Kormányrendelet szintre emelkedett. Továbbiakban 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről foglalja össze és szabályozza a támogatások elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300547.KOR