Új kedvezmény a társasági adózásban: a növekedési adóhitel

A társasági adóalanyok számára kedvező lehetőséget biztosít a növekedési adóhitel új intézménye. A kedvezmény lényege, hogy a tárgyévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után – ha ez a növekmény megfelelően nagy összegű – az adót nem a tárgyévben, hanem a következő két adóév során kell megfizetni.

A kedvezmény feltételeinek megfelelő adózók az adóelőleg-feltöltésről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig – azaz általános esetben 2015. december 20-ig (21-ig) – nyilatkozhatnak a növekedési adóhitel alkalmazásáról. Külön átmeneti rendelkezés alapján ugyanis az adózó az új rendelkezéseket első alkalommal már a 2015. adóévi adókötelezettségének a megállapítása során alkalmazhatja.