Előlegszámla és végszámla egy bizonylattal történő kiállítása lehetséges-e?

Előleg és végteljesítés számlázásának lehetséges variációi

Az üzleti életben gyakran találkozunk azzal a megoldással, hogy a hazai vállalkozások az egymás közötti értékesítéseik során az ügylet teljes értékét a teljesítést megelőzően elkérik a vevőktől. Visszatérő kérdésként jelentkezik, hogy az előlegszámla mellett kell-e végszámlát is kiállítania az értékesítőnek, mivel a végszámla már pótlólagos (áfa)fizetési kötelezettséget nem eredményez.
Fő szabály szerint az adóalanyok közötti ügyletek esetén, ha a felek előleg fizetésében is megállapodtak, akkor a megfizetett előleghez illetve az értesítés teljesítéséhez kapcsolódóan is számlát kell kiállítani a kötelezettnek.

Ha a vevő az ügylet teljes ellenértékét kiegyenlíti a teljesítést megelőzően, akkor kétféle számla kiállítási módszert alkalmazhat az eladó:
1. A klasszikus módszer szerint az értékesítéshez kapcsolódóan két számla kerül kiállításra. A 100 százalék előleg kifizetése esetén előleg számla kerül kiállításra, melyben az előleg átvételének, jóváírásának időpontja, mint ”teljesítési időpont” kerül megjelölésre a számlán. Ezt követően a teljesítéskor – az ügylet teljesítési időpontját megjelölve – ki kell állítani egy ún. nullás végszámlát is, amelyen rendszerint feltüntetésre kerül az ügylet teljes ellenértéke és kivezetésre kerül az előleg összege.
2. Ugyanakkor lehetséges olyan számlázási módszer is, amely során az előleg és a végszámla dokumentálását egy számlában lehet teljesíteni. E számla kiállítása az előleg megfizetéséhez kapcsolódik.A kibocsátott számlán szerepeltetni kell többek között az előlegként átvett 100 százalék összeget, megjelölve az előleg átvételének, jóváírásának napját, majd pedig ezen a számlán az ügylet majdani teljesítési időpontját is szerepeltetni kell, jelezve, hogy ekkor már további ellenérték rendezésére nem kerül sor.
E megoldás csak abban az esetben lehetséges, ha a számla kiállításának időpontjában már ismert az ügylet teljesítési időpontja, mivel azt fel kell tüntetni a kiállított számlán.

A számla kibocsátója két lehetséges változat közül szabadon választhat. Ugyanakkor a második módszer jelentősen csökkentheti az értékesítők adminisztrációs terheit.