Új Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR)

A Cégszolgálat új Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszert fejlesztett, melyet 2015. november 5. óta a jelenleg alkalmazott eljárás alternatívájaként bocsát rendelkezésre.

2016. december 1-jét követően az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszeren keresztül

fogadja a letétbehelyezés, illetve közzététel céljából benyújtott beszámolókat.

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálata (a továbbiakban: Cégszolgálat) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. §-ában szabályozott számviteli törvény szerinti beszámolók letét behelyezési, illetve közzétételi kötelezettség teljesítéséhez „Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszert” fejlesztett.

A Cégszolgálat a fejlesztése révén egy olyan online alkalmazást biztosít a cégek számára, amely a hatályos számviteli jogszabályoknak maradéktalanul megfelelve képes a cégek, illetve könyvelőik munkáját megkönnyíteni. Az új rendszer révén nem csupán a beszámolók benyújtása történhet elektronikusan, hanem a beszámoló elkészítési, illetve összeállítási folyamat is elektronizálásra került.

Az új online kitöltő felületen (e-beküldés) a jelenleg is alkalmazott (ÁNYK) űrlapok kerültek leképezésre, azzal, hogy a jelenleg nem létező típusú, csupán PDF formában beküldhető beszámolók is elkészíthetőek az alkalmazás használatával (pl. pénzintézeti beszámoló). Az e-beküldés felületen a megfelelő jogszabályi alap kiválasztásával dinamikusan állítható össze a kitölteni kívánt űrlap. Az e-beküldés használata támogatja továbbá a beszámolók jogszabály szerinti elfogadási folyamatát és közzétételét is, azáltal, hogy csupán az informatikailag helyesen összeállított, beküldésre alkalmas beszámolók nyomtathatóak ki. A beszámoló legfőbb szerv általi elfogadását (aláírását) követően nyílik meg a lehetőség azok beküldésére/közzétételére.

Az e-beküldés a beszámolók kitöltésén túl a beküldött beszámolók elérését, megtekintését, és letöltését egy könnyen áttekinthető felületen biztosítja (személyes tárhely), ahol a beszámolókkal kapcsolatos értesítések, dokumentumok folyamatosan megőrzésre kerülnek, szemben a jelenlegi Ügyfélkapu adta lehetőségeken túl.

Az új Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes oldalon keresztül érhető el.