A civil szervezetek „közhasznúsági melléklet” készítési kötelezettségére

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § értelmében a civil szervezetek a működésükről, vagyoni,pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban (a 2000. évi C. törvényben, illetve a 224/2000. Korm. rendeletben) meghatározottak szerint kötelesek beszámolót készíteni legkésőbb a fordulónapot követő május 31-éig.

Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év csak az év közben alakuló, illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31. A Rendelet szerint civil szervezetnek minősül a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével -, valamint az alapítvány. A civil szervezetnek a beszámoló részeként el kell készíteni a közhasznúsági mellékletet is (a Rendelet 1. mellékletének megfelelően). A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter elektronikusan letölthető formában közzéteszi. A közhasznúsági mellékletnek természetesen összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival. A Rendelet hatálya tehát szó szerint nem vonatkozik a közhasznú gazdasági társaságokra, azonban a közhasznú tevékenységükről az e jogszabály 1. számú mellékletében található „közhasznúsági mellékletet” a közhasznú társaságoknak is el kell készíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a civil szervezeteknek (köztük a nonprofit minősítésű társaságoknak) a 2012. éves beszámoló mellett el kell készíteniük a „közhasznúsági mellékletet” is. A közhasznú mellékletet a civil szervezeteknek a területileg illetékes bírósághoz a beszámolóval együtt meg kell küldeniük, míg a nonprofit társaságoknak a cégbíróság részére kell elküldeniük.