KOCKERD: mit mutat a múlt?

Az új vállalkozásokkal kapcsolatosan idén is folytatódik a KOCKERD kérdőívvel fémjelzett, preventív és kockázatkizáró vizsgálatok lefolytatása, amelyek célja a tulajdonosi, cégvezetői életút és korábbi kapcsolatok részletes feltérképezése.

Az idei évtől a vállalkozások a NAV több új eljárási gyakorlatával szembesülhetnek.

2012. január 01-től az ún. kockázatelemzési eljárás (KOCKERD kérdőív) során az adózónak nyilatkozni kell a megkezdett vagy a tervezett tevékenységgel kapcsolatos adatokról, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekről.

Azok a cégek kapják a KOCKERD kérdőívet, ahol személyi változás történt (vezető tisztségviselő változás, tagváltozás). A merőben új és ismeretlen ellenőrzési forma okán a vállalkozások többsége nem kezeli kellő körültekintéssel a kérdőív kitöltését, annak határidőben való benyújtását. A kérdőív postán érkezik a vállalkozások székhelyére, egy határozat kíséretében, tehát úgy, mint minden ellenőrzésről kapott értesítést, kiemelt figyelemmel kell kezelni.

Az adatok feldolgozását követően fokozott adóhatósági felügyelet alá kerülhetnek a vállalkozások 1 évre, mely során:

  • az áfa bevallás benyújtásának gyakorisága változtatható (évesről negyedévesre, negyedévesről havira),
  • a vállalkozás kötelezhető az áfa bevallás alapjául szolgáló számlák másolatának benyújtására a bevallások kiegészítéseként,
  • a bevallások, nyilatkozatok ellenjegyzésére kötelezetté válnak (adótanácsadóval, adószakértővel)
  • gyakoribbá teszik az összesítő nyilatkozat (közösségen belüli gazdasági tevékenység) benyújtását

 A kitöltött kérdőívben szereplő adatok valódiságáért az azt kitöltő személy vállalja a felelősséget, melyet az adóhatóság ellenőrizhet.

A cégbejegyzést (változásbejegyzést) követően a NAV által végzett kockázatelemzési eljárás szabályai 2013. január 1-jétől megváltoztak.

Az adóregisztrációs eljárást követően a NAV továbbra is kockázatelemzési eljárást végez, amelynek egyik legfontosabb eszköze a KOCKERD kérdőív. A kormányzati internetes portálon (www.magyarorszag.hu) regisztrált adózók előtt 2013. január 1-jétől megnyílt a lehetőség arra, hogy a kérdőívet elektronikusan visszaküldjék.

A korábbi törvényi rendelkezések szerint a kérdőív kitöltésének az elmaradása az adózó adószámának törlését vonta maga után. 2013. január 1-jétől azonban amennyiben adózó elmulasztja kitölteni a kérdőívet, annak következményeként a NAV felszólítja a pótlására, egyidejűleg mulasztási bírságot szab ki, melynek összege 500 ezer forintig terjedhet.

Ha az adózó a mulasztási birság kiszabását követően, az erre megállapított határidőn belül sem tölti ki és küldi vissza a kérdőívet, a NAV törli az adószámát.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. november 30-tól hatályos rendelkezései szerint a cégnyilvántartást vezető cégbíróság – a NAV jelzésére az adószám törlésétől számított 15 napon belül – intézkedik a cég törléséről. A cég törlése a vállalkozás életútjának a végét jelenti, ezért minden érintett gazdasági szereplő érdeke a KOCKERD jelű kérdőív kitöltése és határidőn belüli visszajuttatása.