A köztartozásmentes adózói adatbázisról

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adó- és vámhatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás, mely igazolja, hogy az adatbázisban szereplő adózó megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, azaz köztartozásmentes adózónak minősül.

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását. Emellett – a felhasználó döntésétől függően – az adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóhatósági igazolások benyújtását.

Az adatbázisban történő szereplés előnyei

  • a kérelem benyújtása illetékmentes
  • helyettesítheti a tartozásmentességről szóló nemleges adóigazolásokat;
  • az üzleti partnerek felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot;
  • az adatbázis nyilvános, bárki számára elérhető előzetes azonosítási eljárás nélkül;
  • a közzétett adatok folyamatosan, minden hónap 10. napján frissülnek, így aktuális adatokkal szerepel az adatbázisban.

A köztartozásmentes adózói adatbázis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az alábbi elérési útvonalon kérdezhető le:

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes