A NAV igazolása szükséges a huszonöt év alatti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez

érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez

A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

A legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló esetében a részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adó megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel a foglalkoztatás első két évében.

Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25. évét betölti, vagy amelyben a 2 éves időtartam véget ér, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

(Egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény 4. §-ával módosított,  az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény  462/B. § (6) bekezdése alapján).

Az igazolást a pályakezdő fiatal (vagy meghatalmazottja, törvényes képviselője) a NAV honlapján közzétett formanyomtatvánnyal igényelheti.

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_25.html