Adótörvények módosítása 2013. április 8-án

Az alábbi adótörvények módosítása történt meg:

 • Az illetéktörvényben lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzést mentesítik az öröklési- illetve az ajándékozási illeték alól.
 • A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben a játékkaszinó játékadóját – ideértve a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automatát is – ha az adóévben elért tiszta játékbevétel összege 0-10 milliárd forint, akkor 30 százalék, e felett 3 milliárd forint, valamint a 10 milliárd forinton felüli rész 10 százaléka. (A tiszta játékbevételt növeli a tárgyhóban elfogadott borravaló 50%-a.
 • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvénybe kibővítik a cégautó-adó alóli mentességet az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott (egy éven túli időszakra bérbe adott) személygépkocsi esetére, amely után kizárólag értékcsökkenési leírást számoltak el. Személygépkocsi tartós bérlete esetén is a bérbevevő lesz a cégautó-adó alanya.

A személyi jövedelemadó:

 • egyrészt a módosító törvény 1. számú melléklete szerinti változás,
 • másrészt az adómentes juttatásokat felsoroló 1. számú mellékletben a felsőoktatás szó kicserélése nemzeti felsőoktatásra jelent változást.
 • Az szja-törvény 1. számú mellékletében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes lesz, (4. pont) a szakiskolai és szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódást célzó, a társadalmi felzárkózást elősegítő „Út a szakmaválasztáshoz” program keretében, európai uniós forrás terhére adományozott tanulói ösztöndíj.
 • A 8.15. pontot pedig úgy módosítják, hogy adómentes az a személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmény, amely után a kifizető a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott szociálpolitikai menetdíj-támogatásban részesül.

A társasági adóról szóló törvény

A társasági adóról szóló törvény módosításaként a sport-támogatási rendszer oly módon került átalakításra, hogy a támogató a törvény alapján számított kiegészítő sportfejlesztési támogatást köteles a támogatott sportág szakszövetségén keresztül visszaforgatni a sport támogatására. A módosítás úgy rendelkezik, hogy e szabályokat első ízben a 2013–2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni.

Az adózás rendjéről szóló törvénynek az európai közösség adóügyi együttműködési szabályainak alkalmazására vonatkozó V. fejezete kikerült a törvényből. Ezzel kapcsolatban még néhány módosítást végre kell hajtani.

Jövedéki adó

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben várható változások közül jelentős érdeklődésre számot tartó témák a következők:

 • Indokoltnak látszik, hogy a vendéglátó-ipari üzletekben és a kereskedelmi szálláshelyek kiszolgálást végző eladóterében az 1 literes (2 liter alatti) kiszerelésű alkoholtermékekből és borból ne csak egy, hanem választékonként öt-öt bontott palackot lehessen tartani.
 • A jövedéki törvény üzletbezárásra vonatkozó rendelkezését módosítja a törvénytervezet oly módon, hogy nem minden esetben kötelező az üzlethelyiség, telephely bezárása, hanem a vámhatóság az eset összes körülményét figyelembe véve, mérlegelési jogkörében eljárva alkalmazhatja a szankciót vagy akár attól eltekinthet. Az üzletbezárás időtartama az első jogsértés esetében 30 napról 12 napra csökken.

Az általános forgalmi adóról

 • Az általános forgalmi adóról szóló törvény úgy módosult, hogy az adómentes termékértékesítés nem csak arra az esetre alkalmazható, ha a személygépkocsi beszerzéséhez le nem vonható adó kapcsolódott, hanem arra az esetre is, ha nem kapcsolódott ugyan előzetesen felszámított adó, de ha kapcsolódott volna, azt az adóalany nem helyezhette volna levonásba.
 • Pontosító jellegű módosítás lesz, hogy a 2013. április 1-jén hatályba lépő fordított adózás a 2309 90 vámtarifaszám alá tartozó, állatok etetésére szolgáló készítmények közül csak azokat érinti, melyek nem kutya- vagy macskaeledelek.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben

 • módosították a fogalomrendszert,
 • lehetővé tették, hogy az adózási mód választásából eddig kizárt, biztosítási ügynöki tevékenységet végző vállalkozások is bejelentkezhessenek az általános feltételek szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá,
 • a kisvállalati adó szerinti adózás választására egész évben lehetőség van. A kisvállalati adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre, mely időponttól önálló üzleti év kezdődik.
 • A módosítás tartalmazza az egyes kisvállalati adóalap módosító tételeket a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévére. A korrekciós tételek biztosítják, hogy a kisvállalati adóban illetve a társasági adóban előírt eltérő adóalap-meghatározás folytán ne keletkezzen többszörös adófizetési kötelezettség.
 • A módosítás előírja, hogy a kisvállalati adó szerinti adózást választó korábbi társasági adóalanyok, a társasági adóalanyiságuk megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelesek a társasági adó bevallásukat benyújtani.