Elektronikus ügyintézés szabályai a NAV-nál 2019. január 1-től

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) tájékoztatást adott az igénybe vehető elektronikus kapcsolattartási lehetőségekről, illetve szabályokról.
A NAV előtt intézhető ügyek (ideértve egyaránt az adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, illetve ügyfél (a továbbiakban együtt: ügyfél) számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetők/kezdeményezhetők. Minden természetes személy és nem természetes személy ügyfelet megilleti az a jog, hogy ügyének intézésekor elektronikus úton lépjen kapcsolatba a NAV-val. Az ügyintézés során igénybe vehetik mindazon elektronikus kapcsolattartási szolgáltatásokat, melyek ma Magyarországon elérhetőek.
Az elektronikus ügyintézés általános szabályait külön jogszabályok tartalmazzák, melyek az adóigazgatási eljárások speciális szabályaival együtt teremtik meg a NAV előtti, illetve a NAV által megvalósított elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

Részletesen itt tájékozódhat:

http://nav.gov.hu/