Fontos információ az M30-as igazolások kiadásával (2014.01.31.) kapcsolatosan

A törvényi rendelkezések értelmében a munkáltató, kifizető abban az esetben is köteles összesített igazolást adni, ha az adóévi kifizetéseknél állított ki igazolást, vagy ha a kilépő munkavállaló részére kiállította az Adatlap2013 elnevezésű jövedelemigazolást. Munkáltatók esetében nem pótolja az összesített igazolás kiállítását az sem, ha a munkáltató vállalja az adó megállapítását, vagy a munkavállalók helyett kitölti az adóbevallást! Az igazolás kiállításának elmulasztása miatt bírságot szabhat ki az adóhatóság. Az összesített igazolás másolatát elévülési időig meg kell őrizni. Év közben kilépőknek az igazolásokat postai úton ajánlott, tértivevényes /átvétel igazolására alkalmas/ módon kell megküldeni. Amennyiben az első kézbesítés után a küldemény „nem kereste” stb. jelzéssel visszaérkezik, fentiek szerint második alkalommal újból meg kell kísérelni a küldéstEzen második alkalom esetleges meghiúsulását követően amennyiben az adózó nem vette át, nem kereste, átvételt megtagadta, elköltözött stb. jelzéssel visszajön az irat lehet azt kézbesítettnek tekinteni.