Készpénzforgalom

2013.01.01-től új kötelezettségként írja elő az Art. ,hogy a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

A szerződéseknek e kötelezettség megkerülése céljából több szerződéssé való felosztásának gátja a rendeltetés szerinti joggyakorlás elve. Ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szerződések felosztása ezen kötelezettség megkerülését célozza, úgy ezen több szerződés a készpénzfizetési korlát szempontjából egy szerződésnek minősül.

Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a fentiek alkalmazásában egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó az előírás megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet. Az előírás megsértésével teljesített kifizetés jogosultja is, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet.

Art.38. §.3a, 172. §.20 f