Leltározás fontossága

A vállalkozás köteles a főkönyvi könyvelés adatait az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetni az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan, függetlenül az évközbeni nyilvántartástól és emellett olyan leltárt kell összeállítania, amely tételesen tartalmazza a mérlegfordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Akik folyamatos , mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetnek elég 3 évente mennyiségi felvétellel ellenőrizniük, akik nem vezetnek mennyiségi nyilvántartást, ott évente kötelesek mennyiségi felvétellel is alátámasztani a leltárt.

A leltározást a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégezni.

Fontos, hogy a leltározási tevékenység nem fejeződik be a tényleges mennyiségi felvétellel, a felleltározott mennyiségeket a számviteli politikában meghatározott értékelési móddal be kell „árazni”és a nyilvántartásokkal össze kell hasonlítani. Az így kapott leltárhiány és leltártöbbleteket a mérlegkészítés időpontjáig el kell számolni.