Kiküldetési napidíj módosult

A Kormány 259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítult

A módosítás szerint igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül, azaz adómentes – így nem képezi a személyi jövedelemadó alapját – a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély esetén napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg. (2015-ig napi 40 euró az adómentes napidíj ezen magánszemélyek esetén.)

A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.