Külföldi bankszámla

A kedvezőtlen hazai banki környezet miatt, bankköltségek optimalizálása miatt több társaság gondolkodik, hogy magyar bankszámlája megtartása mellett Szlovákiában is számlát nyisson. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 38. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy BELFÖLDI pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.
Az Art. 3. számú melléklete D/I. 5. pontja értelmében a pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató – a cégjegyzékbe bejelentett pénzforgalmi számlára vonatkozó adatok kivételével – a pénzforgalmi számla megnyitását és megszüntetését annak időpontját követő hó 15. napjáig a pénzforgalmi jelzőszám feltüntetésével közli az állami adóhatósággal.

Az Art. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett adózó külföldi bankszámlaszámmal is rendelkezzen. A külföldi bankszámlaszám a NAV törzsadatába nem kerül be, ugyanis a külföldi pénzforgalmi szolgáltató nem tartozik a fent említett törvények hatálya alá.
Az Art. ilyen irányú rendelkezése hiányában a fent említett cégeknek nincs bejelentési kötelezettségük a külföldi bankszámlaszámot illetően.