Külföldről támogatott civil szervezetek többlet kötelezettsége a beszámoló készítésével egyidejűleg

Külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely egy adóévben 7,2 millió Ft értékű, közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatásban részesül.  2017. június 27-étől a civil szervezeteknek be kell jelenteniük a bíróságon, ha az adott évben 7.200.000 forintot elérő támogatást kaptak külföldről. Ha a bejelentést elmulasztják, a bíróság bírságot szabhat ki. Az alapítványok, egyesületek az új kötelezettségüknek űrlap kitöltésével és beadásával tehetnek eleget, amely ide kattintva letölthető

Itt találhatóak meg ezek a szervezetek: www.civil.info.hu/kulfoldrol-tamogatott-civil-szervezetek

A bejelentést követően haladéktalanul közzé kell tennie a honlapján, valamint feltünteti az általa kiadott sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy a törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

Az alábbi jogszabály vonatkozik rájuk: 2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

A külföldről támogatott szervezet a beszámolóval egyidejűleg bejelentést tesz az 1. melléklet szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott támogatásokról. A bejelentésben az adott tárgyévben

a) az 500 000 forintot támogatónként el nem érő támogatás az 1. melléklet II. rész A) pontja,

b) az 500 000 forintot támogatónként elérő vagy azt meghaladó támogatás az 1. melléklet II. rész B) pontja szerinti adattartalommal kerül feltüntetésre.

 A szervezet külföldről támogatott szervezetté válásáról szóló bejelentés adattartalma

Tárgyév megjelölése:

I. A külföldről támogatott szervezetre vonatkozó adatok

A szervezet neve:

Székhelye:

Nyilvántartási száma:

II. A külföldről származó támogatás

A külföldről származó támogatás összesítve:

A) A 2. § (3) bekezdése szerinti összeghatárt el nem érő külföldről származó támogatások összesítése:

1. pénzbeli juttatások összesítve:

2. egyéb vagyoni jellegű juttatások:

3. az A) pont alá tartozó támogatók összlétszáma:

B) A 2. § (3) bekezdése szerinti összeghatárt elérő vagy meghaladó külföldről származó támogatások összesítése:

A külföldről származó támogatás részletesen [összeg feltüntetése tranzakciónként a pontos forrás (természetes személy esetében: név, ország, város; egyéb esetben: név, székhely) megjelölésével]:

1.

2.

3.