Munkaszüneti napra vonatkozó elszámolások

Munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározása

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 93. § rendelkezése szerint a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja.

A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. Így például 2015. október hónapban 22 munkanap van. Mivel október 23. munkaszüneti nap és pénteki munkanapra esik, az október hónapban teljesítendő munkanapok száma 21, ennek megfelelően nyolc órás teljes munkaidős foglakoztatás esetén a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő 8X21=168 óra.

 

A munkaidőkeret meghatározásakor a távollét (például szabadság, betegség) tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni. Munkaidő-beosztás hiányában a távollét tartamát a napi munkaidő mértékével kell figyelmen kívül hagyni vagy számításba venni.

 

Munkaszüneti nap, a munkaszüneti napon végzett munka díjazása

Az Mt. 102. § rendelkezése szerint munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

A munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében.

Az Mt. 87. § rendelkezése szerint munkanap: a naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik. A heti pihenő- vagy a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni.

 

Az Mt. 140. § (4) bekezdés rendelkezése szerint a munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.

Az Mt. 140. § (5) bekezdés rendelkezése szerint munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén a munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg.

Így olyan esetben, ha a munkavállaló számára munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzést rendelnek el kell számolni a munkavégzés idejére számított alapbérét és összesen kétszáz százalék bérpótlékot.

 

A munkaszüneti nap miatt kieső munkaidő elszámolása

Az Mt. 146. § rendelkezése szerint a munkavállalót távolléti díj illeti meg óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő.

Ennek megfelelően az órabérben foglalkoztatott munkavállaló részére a 2015. október 23. miatt kieső időre távolléti díjat kell elszámolni.

Abban az esetben, ha a munkabér havi bérben van megállapítva, a munkabér elszámoláson a munkaszüneti nap miatt nem kell változtatni.