Rehabilitációs hozzájárulás változása munkaerő-kölcsönzés esetén

Mostanáig munkaerő-kölcsönzés esetében a kölcsönbeadó munkáltatót terhelte a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség, így a kölcsönbevevő cégek nem voltak ösztönözve megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az

  • általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az
  • általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát.

A módosítás alapján, 2015. július 19-ét követően a munkaerő-kölcsönzést érintő új szabály értelmében a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztattak már nem a kölcsönbeadó statisztikai létszámában jelennek meg, hanem a kölcsönbevevőnél a kikölcsönzés tartama alatt (2011. évi CXCI. törvény 23. §.(4a)).

A módosítással a jogalkotó ezt a terhet szerette volna visszahelyezni a kölcsönbevevőkre, akiknél a valós munkavégzés zajlik, továbbá motiválni szerették volna a munkaadókat megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

A módosítást a 2015. évi III. negyedévi előleg számításakor már figyelembe kell venni, a szabály alkalmazandó azokban az esetekben, ahol a kölcsönzés időszaka már 2015. július 19.-e előtt kezdődött, de ezen időpont utáni időszakban is fennáll a jogviszony, illetve ahol csak ezt követően kezdődik.

A jogszabály ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy az új szabálytól eltérően, továbbra is a kölcsönbeadó vegye figyelembe a kikölcsönzött létszámot a kötelezettség kiszámításkor.

Ehhez a kölcsönbeadó egyoldalú (a kölcsönbevevő beleegyezése nélküli) nyilatkozata szükséges. Nyilatkozat megtétele esetén a változást követően is figyelembe veheti a kikölcsönzött munkavállalókat a saját kötelezettségei megállapításakor, ekkor nem terheli kötelezettség a kölcsönbevevőt. Abban az esetben érdemes ezt a nyilatkozatot megtennie a kölcsönbeadónak, ha megváltozott munkaképességű személyeket kölcsönöz és rájuk tekintettel szeretné csökkenteni kötelezettségét.

Ha nem történik nyilatkozattétel, 2015.07.18.-ig a kölcsönbeadó, 2015.07.19. után a kölcsönbevevő veszi figyelembe az előlege meghatározása során a kölcsönzött munkavállalókat.

A nyilatkozatnak nincsen formai követelménye, javasolt viszont a foglalkoztatás megkezdéséig megtenni azt a kölcsönbevevő felé, legkésőbb viszont a negyedéves előleg megállapításáig.

A módosítás nem érinti a kötelezettség egyéb előírásait, így minden egyéb vonatkozásban (létszámok számítása, kötelező foglalkoztatási szint, stb.) az eddigi szabályokat kell továbbra is alkalmazni.

A nyilatkozat vonatkozhat egy munkavállalóra, a munkavállalók meghatározott körére, vagy csoportjára vagy az összes kölcsönbeadó által az adott kölcsönbevevőnek kölcsönbeadott munkavállalójára, ezért a nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy pontosan kire, melyik jogviszonyokra és milyen időbeli korláttal vagy korlát nélkül érvényes a nyilatkozat.