Nem kell közzétételi díjat fizetni a beszámoló benyújtásakor

Az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény hatályon kívül helyezte a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételéért fizetendő közzétételi költségtérítést. A beszámoló 2016. január 1. napját követően – beszámolási időszaktól függetlenül – fizetési igazolás csatolása nélkül nyújtható be a Céginformációs Szolgálat részére.