Határidő módosítás

2016. február 26-án került benyújtásra a Parlament elé az a T/9379 számú törvényjavaslat, mely az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló törvény (2013. évi CLXXVII. törvény Ptké.) módosításával további egy év felkészülési időt biztosít az új Ptk. hatálybalépésekor már bejegyzett egyesületek és alapítványok, valamint a 3 millió forintnál alacsonyabb mértékű jegyzett tőkével rendelkező kft-k számára az új Ptk. szabályainak való megfelelésre.

Megkönnyebbülést jelentő módosítás elfogadása esetén a 2014. március 15-én már bejegyzett

  • civil szervezetek 2017. március 15. napjáig kötelesek a létesítő okiratuk mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak,
  • azon kft-k pedig, amelyeknek jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió forintot, legkésőbb 2017. március 15-ig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni vagy átalakulni, egyesülni. A tőkeemelésről szóló döntésig e kft-knek a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazniuk, majd a tőkeemelésről szóló döntéssel egyidejűleg kell határozniuk az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

forrás:MKVKOK