Projektellenőrzés, uniós támogatások könyvvizsgálata

Azon projektek esetében, ahol a megítélt támogatási összeg meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani.

A Miniszterelnökség és az Irányító Hatóságok a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megkeresésre és kérésére elkészített egy iránymutatást az európai uniós támogatások könyvvizsgálata tárgyában kötendő könyvvizsgálói szerződésekhez.

Az iránymutatás tartalmazza a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó indokolt tartalmi elvárások és elemeket, valamint a kerülendő (a könyvvizsgálati kompetenciát meghaladó, illetve a standardokkal ütköző) tartalmi elemek számbavételét.

A 2007-13-as programozási időszakra vonatkozóan a 2015. április 30. után megkötött könyvvizsgálatra vonatkozó szerződések kapcsán szükséges alkalmazni a 4400. témaszámú standardben foglaltakat. A 2015. április 30. előtt megkötött szerződéseket nem kell módosítani.

A 2014-20-as programozási időszakban minden projekt esetében, ahol a könyvvizsgálat kötelező, ott az iránymutatásban foglaltak alapján kell megkötni az európai uniós támogatások könyvvizsgálatára vonatkozó szerződéseket.

Érdekes lehet a következő projektekre 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

A projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%. A felhívásban projektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag az arra vonatkozó elvárás-rendszer jogszabályokkal összhangban történő meghatározása esetén lehetséges.