Véglegesen átadott pénzeszköz adó- és illeték kötelezettsége

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.) 8. § (1) bekezdésének n) pontja szerint az átadónál a véglegesen átadott pénzeszközt adóalapot növelő jogcímként kell a társasági adóalap megállapításánál figyelembe venni. Az átadó társaságnál ezen korrekciós tételen kívül adófizetési kötelezettség nem keletkezik.

Ezzel szemben a pénzt átvevőnél a Tao törvény 7. § (1) bekezdés ly) pontja, valamint a (8) bekezdés alapján a bevételként elszámolt összeg adóalapot csökkentő tétel, tekintettel arra, hogy a juttató a társasági adó hatálya alá tartozik.