Számlázásra irányadó jogszabály meghatározása

Az áfatv. ezidáig nem egyértelműen szabályozta azt a kérdést, hogy a számla kibocsátásánál mely tagállam rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

A fő szabály szerint számlát abban a tagállamban hatályos szabályok figyelembe vételével kell kiállítani, amely területére a teljesítés helye esik.

Szintén a fő szabály érvényesül abban az esetben is, ha a teljesítés helye más tagállam területére esik és a számlát a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője bocsátja ki a termék értékesítőjével, a szolgáltatás nyújtójával kötött megállapodása alapján.

A fő szabálytól eltérően a számla kibocsátásánál a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó gazdasági letelepedésének helye szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a teljesítés helyén a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója nem rendelkezik gazdasági letelepedéssel és adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett.

A számla kibocsátásánál ugyancsak a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági letelepedésének helye szerinti tagállam rendelkezései az irányadóak, ha a teljesítés helye harmadik ország területére esik, s ott a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója nem rendelkezik gazdasági letelepedéssel.