Szigorodik a pénztárgép használata

Minden pénztárgép használatára kötelezett vállalkozás, amely online pénztárgépes nyugtaadás helyett számlát bocsát ki, köteles azokról havonta, elektronikusan adatot szolgáltatni az adóhatóságnak.

Ez a változás érvényes azokra is, akik az adatszolgáltatási kötelezettség alól korábban mentesültek, akik már az online pénztárgépek bevezetése előtt is kizárólag számlaadással tettek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek.

Az adózónak a kibocsátott számlák adatait havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig elektronikusan kell beküldenie a Nemzeti Adóhivatalnak (NAV). Az adatbejelentést – a számlakibocsátás időpontját mint rendező elvet figyelembe véve – napi bontásban kell elkészíteni, az adatszolgáltatási kötelezettség viszont csak a 2015. január 1-jétől kibocsátott számlákra vonatkozik

Mulasztás, illetve késedelmes teljesítés esetén magánszemély esetében 200 ezer, társaságoknál pedig 500 ezer forint összegig terjedő bírságot kaphat az érintett.