Tájékoztató a szociális hozzájárulási adó mértékének változásáról

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalékra csökken. Az adó alanya a megváltozott adómértéket a 2018. január hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazhatja először.

A fizetendő adó az adóalap után számított adó csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével. Az adómérték változás az igénybe vehető adókedvezmények mértékét – ide nem értve a kutatás-fejlesztési tevékenységhez, valamint a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményt – is érinti.

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szocialis_hozzajarulasi_ado/Tajekoztato_a_szocial20171229.html