Tájékoztató az étkeztetési szolgáltatásra vonatkozó kedvezményes, 18 százalékos adómérték 5 százalékra történő csökkentéséről

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 75. § b) pontja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú mellékletének 5 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatásokat tartalmazó II. részét 2018. január 1-jei hatályba lépéssel egy új 3. ponttal egészíti ki. E rendelkezés alapján az étkezőhelyi vendéglátást/étkeztetési szolgáltatást 2017. december 31-ig terhelő 18 százalékos adómérték 2018. január 1-jétől 5 százalékra csökken. (Ezzel egy időben a Mód. tv. 77. § a) pontja hatályon kívül helyezi az Áfa tv. 3/A. számú melléklet II. részének 4. pontját, amely alapján az étkezőhelyi vendéglátás 18 százalékos adómérték alá tartozott 2017. január 1-jétől.)

Ahhoz, hogy az adott szolgáltatás az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján 5 százalékos adómérték alá tartozzon, a következő feltételeknek kell együttesen fennállniuk:

  • Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,
  • ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia,
  • a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia.

A feltételek konjunktív feltételek, vagyis ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott ügyletre a kedvezményes adómérték nem alkalmazható.

Az étkeztetési szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának feltételeivel kapcsolatban az alábbi részletes tájékoztatók, magyarázatok találhatóak honlapunkon (amelyek ugyan e szolgáltatáskörben a 27 százalékról 18 százalékra történő áfa kulcs csökkentés kapcsán születtek, de tartalmában a 18 százalékról 5 százalékra történő áfa kulcs csökkentés vonatkozásában is ugyanúgy irányadóak):

  •  „Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 18 %-os kedvezményes adómérték 2017. január 1-jétől” (2016. december 7.)
  •  „Január 1-jétől 9 százalékponttal csökken az éttermi étkezés áfája” (2016. december 31.)
  •  „Gyakran ismételt kérdések az étkeztetési szolgáltatásra alkalmazható kedvezményes adómértékkel összefüggésben I-II.”  (2017. január 6. és 30.)

Átmeneti rendelkezés

A kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazásával kapcsolatos átmeneti rendelkezést az Áfa tv. 2018. január 1-jétől hatályos 308. §-a tárgyalja. E rendelkezés értelmében az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont, azaz a teljesítés időpontja 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

A 84. § (2) bekezdésében említett esetek közül az étkeztetési szolgáltatás tekintetében az előlegre vonatkozó szabály bír jelentőséggel. Az Áfa tv. 59. §-a, valamint a 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben étkeztetési szolgáltatás kapcsán 2018. január 1-je előtt előleg fizetésére (jóváírására, kézhezvételére) kerül sor, úgy az előleg vonatkozásában a 2017. december 31-ig hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Ha az előleg jóváírása, kézhezvétele 2018. január 1-jén vagy azt követően történik, már a kedvezményes, 5 százalékos adómértéket kell alkalmazni.

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/etkeztetesi_szolgaltatas.html