2013. február 15.-ig van lehetőség nyilatkozattételre, az egyszerűsített adóbevallás tekintetében

Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján az állami adóhatóság elkészítse az egyszerűsített személyi jövedelemadó-bevallását.

Egyszerűsített bevallási nyilatkozatot az a magánszemély tehet, aki személyijövedelemadó-bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást (vagy a munkáltatója azt nem vállalja), és az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től származott bevallási kötelezettség alá eső bevétele, melyből a kifizető (munkáltató) az adót/adóelőleget levonta. Az állami adóhatóság a visszaküldött nyilatkozatot feldolgozza, és ennek adataiból, valamint a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból egy személyre szabott egyszerűsített bevallást készít, amelyet a nyilatkozaton megadott belföldi lakcímre küld meg, kivéve, ha a nyilatkozatot elektronikus úton küldik meg, mert ebben az esetben az egyszerűsített bevallás is elektronikus úton érhető majd el. Az adóhatóság által összeállított bevallás tartalmazza a megállapított adóalapot, az adót, a visszatérítendő, illetőleg a befizetendő adót.

A szükséges nyilatkozatot mindenki a 2013. január 31-ig kipostázott névre szóló személyijövedelemadó-bevallás csomagjába találja meg, vagy a NAV internetes portálján érheti el. A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje: 2013. február 15. A visszaküldés határideje a visszaküldés formájától függetlenül jogvesztő!

A megfelelően kitöltött és határidőig megküldött nyilatkozatok esetében az egyszerűsített bevallásokat legkésőbb 2013. április 30-ig küldi meg az adóhatóság postai vagy elektronikus úton. Az egyszerűsített bevallás kézhezvételét követően a magánszemély vagy elfogadja, vagy az adatokat javítja, esetleg kiegészíti. Amennyiben a bevallás adatait javítja vagy kiegészíti, azt aláírva 2013. május 21-ig kell postára adnia, vagy elektronikus úton megküldenie, vagy személyesen benyújtania az adóhatóság ügyfélszolgálatain.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyszerűsített bevallás adataiban javítás vagy kiegészítés történik, és nem küldik vissza 2013. május 21-ig az adóhatósághoz, úgy a kiküldött bevallás benyújtott bevallásnak minősül. Amennyiben az egyszerűsített bevallásban foglaltakkal egyetért, nincs semmi teendője, a korábbi évekkel ellentétben nem kötelező a nyomtatványt visszaküldeni.